Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 

>> U złego bartnika i miód gorzki. Ludowe
>> Uberrima fide - w najbardziej uczciwy sposób.
>> Ubi amici, ibi opes - gdzie przyjaciele, tam bogactwa.
>> Ubi bene, ibi patria! - Tam ojczyzna, gdzie dobrze! Gdzie dobrze, tam ojczyzna
>> Ubi concordia, ibi victoria - gdzie zgoda, tam zwycięstwo.
>> Ubi crux, ibi lux - gdzie krzyż, tam zbawienie.
>> Ubi culpa est, ibi poena subesse debet - gdzie jest wina, tam powinna być wymierzona kara.
>> Ubi deest peplum, non est perfectum gaudium - (dosł. gdzie brak stroju, radość niepełna) gdzie brak kobiety, tam nie ma pełnej radości
>> Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio - gdzie taki sam sens ustawy, tam takie samo postanowienie ustawy.
>> Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio - w takich samych okolicznościach należy stosować takie same rozwiązania prawne.
>> Ubi emolumentum, ibi onus - gdzie prawa (przywileje), tam i obowiązki.
>> Ubi est confessio, ibi est remissio - gdzie jest przyznanie się, tam i przebaczenie.
>> Ubi fumus, ibi ignis - gdzie dym, tam i ogień.
>> Ubi ius, ibi onus - gdzie prawo, tam obowiązek.
>> Ubi ius, ibi societas - gdzie prawo, tam i społeczeństwo.
>> Ubi leones - o krańcach świata.
>> Ubi lex, ibi poena - gdzie prawo, tam i kara.
>> Ubi maxime gaudebis, maxime metues - kiedy cieszysz się najbardziej, masz najwięcej podstaw do strachu. Seneka
>> Ubi mel, ibi apes - gdzie miód, tam pszczoły.
>> Ubi nihil est, Caesar iure suo excidit - gdzie nie ma niczego, tam cesarz traci swe prawa.

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-