Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

>> Tale quale (est) - takie, jakie jest.
>> Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymuje go tylko jednostka.... Krzysztof R. Jaśkiewicz
>> Talent dodaje urodzie blasku. Sophia Loren
>> Talent jest często wadą charakteru. Karl Kraus
>> Talent kształtuje się w spokoju życia prywatnego - charakter w wirze życia publicznego. Johann Wolfgang Goethe
>> Talent może być czasem przebaczony, geniusz nigdy. Bayron George
>> Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą. Balzac Honoré de (1799-1850)
>> Talent pracuje, geniusz tworzy. Schuman Robert
>> Talent rośnie w samotności, charakter wśród ludzi. Johan Wolfgang Goethe
>> Talent to strach przed porażką. Andre Gide
>> Talent to tylko wielka cierpliwość. Anatol France
>> Talent ze wszystkiego może uczynić rzecz piękną. Mikołaj Gogol
>> Talent: Talent dodaje urodzie blasku. Loren Sophia
>> Talis fructus, qualis labor - taki owoc, jaka praca.
>> Talis hominibus fuit oratio, qualis vita - jakie było ludzkie życie, taka i mowa (charaktet ludzki odbija się w sposobie mówienia). Sokrates
>> Talis qualis - jako taki.
>> Taliter qualiter - cokolwiek.
>> Tam deest avaro quod habet, quam quod non habet - chciwemu tak samo mało jest tego, co ma, jak i tego, czego nie ma.
>> Tam dojdę, gdzie graniczą Stwórca i natura. Adam Mickiewicz (1798 - 1855)
>> Tam gdzie cel uświęca środki, środki przekreślają cel. Jan Włodak

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-