Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 

>> Trzeba mieć niemało odwagi, aby się ukazać takim, jakim się jest naprawdę. Soren Aabye Kierkegaard (1813-1855)
>> Trzeba mieć to wyczucie, to minimum, ten takt, komu trzeba, komu można, komu nie, komu tak. Bowiem każda kobieta dobrze o tym wie komu trzeba, komu można, komu tak, komu nie. A. Bierre
>> Trzeba mieć wiele taktu i umiaru, by z miłości jak z mlecza, nie zdmuchnąć czaru. Jan Sztaudynger
>> Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę. Skłodowska-Curie Maria
>> Trzeba milczeć albo mówić rzeczy lepsze od milczenia. Pitagoras
>> Trzeba móc, aby musieć. Tadeusz Kotarbiński
>> Trzeba nam się przygotować pierwej do śmierci, niżeli do życia. Seneka
>> Trzeba nauczyć się rozróżniania między moralnością a moralizatorstwem. Henry Kissinger
>> Trzeba niekiedy wiedzieć, jak daleko można się posunąć za daleko. Tristan Bernard
>> Trzeba oderwać się od szumów świata i wniknąć w samego siebie. Oto jestem: moje ramię, moja dłoń, moje palce, mój paznokieć. Cząstka mojego ciała, które stanowi harmonijną jedność. Ta jedność nie kończy się obrysem kształtu: tworzę wspólnotę z kamieniem, na którym siedzę, z trawą, której dotykam, z powietrzem wypełniającym mi płuca, z pejzażem wokół. Jestem sobą i jednocześnie drzewem, słońcem, ptakiem, ziemią. Ja, składnik nieogarnionej, pulsującej, doskonałej natury. Aleksander Minkowski
>> Trzeba odnosić bezkrwawe zwycięstwa. Pittakos
>> Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar, jakim dla człowieka jest drugi człowiek. Jan Paweł II
>> Trzeba patrzeć do przodu, nie do tyłu, bo inaczej życie mijałoby na płaczu. s. 30 Zofia Kucówna - Zdarzenia potoczne
>> Trzeba pilnie nauczyć dzieci, aby nienawidziły zła dla jego własnej ohydy i pokazać im naturalna jego szpetotę, izby go nie unikały nie tylko w uczynkach, ale zwłaszcza w sercu. . . Michel de Montaigne
>> Trzeba pouczać kobiety, że najlepszym kosmetykiem jest wewnętrzne dobro, które tkwi w ich sercu. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
>> Trzeba przeżyć wszystko, co jest nam dane. Cała radość i cały smutek. Nie wolno nam się od tego uchylić. Nie przeżyty smutek, przed którym uciekliśmy, i tak kiedyś nas dopadnie. Hanna Krall
>> Trzeba przyłożyć rękę do pługa ojczystego i tak orać zagon polski, by nie zabrakło chleba dla nikogo kto na tej ziemi otworzył swe oczy na Słowo Boże. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)
>> Trzeba ratować człowieka. Trzeba go wyzwolić ze wszelkiego niewolnictwa i umożliwić mu szczęśliwe przeżycia niewielu lat życia. Albert Camus
>> Trzeba robić każde dzieło, jakby miało być ostatnim w życiu. Jakby miało być testamentem i pomnikiem dla samego siebie. Stanisław Szukalski (1893-1987)
>> Trzeba rozrywać rany polskie, żeby się nie zabliźniły błoną podłości. Stefan Żeromski (1864 - 1925)

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

-|-