Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 

>> Semper paratus - zawsze gotowy.
>> Semper paratus - zawsze przygotowani.
>> Sen i śmierć to bracia bliźniacy. Homer
>> Sen jest balsamem dla duszy. William Szekspir (właśc. William Shakespeare, 1564-1616)
>> Sen jest to skracanie sobie życia w tym celu, aby je wydłużyć. Tadeusz Kotarbiński
>> Sen mi rzekę przypomina / Ciągle zmienną w swoim pędzie. / Śnisz, a jesteś jak marynarz / Poddawany jej komendzie. / Doświadczenia łowisz w żagle / Wzorem innych poławiaczy, / Ale nigdy nie odgadniesz, / Co dla ciebie los przeznaczył. / I jak toczą się zapasy, / Trwają boje i zabiegi / Ażeby nie wypaść z trasy, / Lub nie rozbić się o brzegi. Victoria Shaw, Garth Brooks - "Rzeka"
>> Sen pozwala zwykle na wiele rzeczy nieskromnych. Owidiusz
>> Sen zadowolonego jak delikates. Biblia
>> Sen: Sen jest przykuty do łoża. Regulski Antoni
>> Sen: Sen to furtka duszy. Napierski Stefan
>> Senatus Populusque Romanus (skrót: S. P.Q.R). - Senat i lud rzymski (urzędowa nazwa Republiki Rzymskiej)
>> Senectus ipsa morbus - sama starość chorobą.
>> Seniores priores - starsi mają pierwszeństwo.
>> Sens życia ma coś wspólnego ze zrozumieniem, że istotą człowieczeństwa jest doskonała miłość. Przeżywanie naszego życia zgodnie z tą prawdą stanie się doświadczeniem każdego dnia jako cudu, a każdego czynu jako świętości. Keeneth Ring
>> Sens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej osoby. David Ben Gurion
>> Sensem istnienia jest ...istnienie sensu. Antoni Maj
>> Sensowne działanie nie zastanawia się najpierw nad przyszłością, lecz jest uszczęśliwiającą teraźniejszością, spełnieniem siebie; satysfakcja nie jest umiejscowiona poza działaniem, lecz w nim samym. Arthur Brühlmeier: Edukacja humanistyczna, "Impuls", Kraków 1993
>> Sensu largo - w znaczeniu szeroko pojętym.
>> Sensu stricto - w ścisłym znaczeniu.
>> Sensu zdania nie można określić, dopóki nie jest ono kompletne i doprowadzone do kropki. Z sensem życia może być podobnie. Dopóki życie trwa, jest ono w trakcie formowania się. Dopiero gdy się dopełniło i doszło do punktu końcowego w śmierci, nabywa całkowicie określonego sensu. John S. Dunne

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-