Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 

>> Prędzej złodziej przyzna się, że ukradł, niż profesor, że głupstwo powiedział. Aleksander Fredro (1793 - 1876)
>> Prima facie - na pierwszy rzut oka.
>> Prima pars est aequitatis - równość to pierwsza zasada sprawiedliwości. Seneka
>> Prima specie - pierwszego gatunku.
>> Prima via ardua est - pierwsza droga jest stroma; początki zawsze są trudne.
>> Primo voto - pierwszym ślubem; (nazwisko) z pierwszego małżeństwa; (nazywająca się) po pierwszym mężu.
>> Primum non nocere - po pierwsze (przede wszystkim) nie szkodzić.
>> Primum vivere, deinde philosophari - najpierw móc żyć, potem filozofować; najpierw życie, potem filozofia.
>> Primus in orbe deos fecit timor - bogów na świecie najpierw stworzył strach.
>> primus inter pares - pierwszy między równymi; najlepszy ze wszystkich; tytuł rzymskich imperatorów.
>> Primus inter pares. Pierwszy wśród równych. - tytuł Oktawiana Augusta przed uzyskaniem tytułu Imperatora
>> Princeps maior singularis, minor universalis - wadca jest ponad innymi, ale podporządkowany ogółowi.
>> Principes hominum, filii hominum, non est salus in illis - darmo szukać zbawienia u pierwszych wśród ludzi, u synów ludzi. Mickiewicz
>> Principes mortales, res publica aeterna - władcy śmiertelni, rzeczpospolita (republika) wieczna.
>> Principiis obsta - pzeszkadzaj początkom (zwalczaj zło w zarodku). Owidiusz
>> Prior tempore, potior iure - perwszeństwo w czasie daje lepsze prawa; kto pierwszy ten lepszy.
>> Prius quam exaudias, ne iudices! - Zanim nie wysłuchasz, nie osądzaj
>> Privatorum conventio iuri publico non derogat - umowa osób prywatnych nie może uchylić prawa publicznego.
>> Pro aequo et bono - za (jako) słuszne i dobre.
>> Pro bono - dla dobra.

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-