Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

>> Omnia incipides, nihil absolvides - kto wiele zaczyna, niczego nie kończy.
>> Omnia mea macum porto - wszystko co posiadam (co moje) noszę w sobie. Bias z Prieny
>> Omnia mors aequat - śmierć wszystko zrównuje.
>> Omnia mutantur nos et mutamur in illis - wszystko się zmienia, i my razem ze wszystkim.
>> Omnia mutantur, nil interi - nic nie ginie, wszystko się zmienia.
>> Omnia orta occidunt et aucta sensecunt - wszystko, co powstało, ginie, a co wzrosło, starzeje się. Salustius
>> Omnia possibilia sunt apud Deum - u Boga wszystko jest możliwe.
>> Omnia reliquit servare rem publicam - wszystko porzucił, by ratować republikę.
>> Omnia subiecta sunt naturae - wszystko podlega naturze. Demokryt i Epikur
>> Omnia sunt hominum tenui pendentia filo - wszystkie ludzkie sprawy wiszą na włosku. Owidiusz
>> Omnia tempus habent - wszystko ma swój czas.
>> Omnia vincit Amor, nos et cedamus Amori - miłość zwycięża wszytko i my ulegnijmy miłości.
>> Omnia vincit amore - miłość przezwycięża wszystko.
>> Omnia vincit moneta - pieniądź czyni wszystko.
>> Omnis arbor bona fructus bonos facit - dobre drzewo wydaje dobre owoce.
>> Omnis ars naturae imitatio est - wszelka sztuka jest naśladowaniem natury. Seneka
>> Omnis castigatio contumelia vecare debet - każda nagana powinna być wolna od zniewagi.
>> Omnis conventio ius facit inter partes - każda umowa tworzy prawo między stronami.
>> Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset - wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko się zdarza, by nie można było jej podważyć.
>> Omnis homo mendax - każdy człowiek jest kłamcą.

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-