Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137 

>> Należy poniżać ciało, aby tym wyżej wznieść ducha. Stanisław Lem
>> Należy przyznać, że szczęście w tym życiu opiera się na nadziei nowego i zupełnie innego życia; jest się szczęśliwym wtedy, gdy bliskie jest uobecnienie tej nadziei. Blaise Pascal (1623 - 1662)
>> Należy spodziewać się tego, co najlepsze: zło przyjdzie samo. Przysłowie austriackie
>> Należy starać się o dobro głównie przez walkę ze złem. Tadeusz Kotarbiński
>> Należy swe szczęście dzielić, by je pomnożyć.
>> Należy tak organizować życie aby każda chwila była ważna. Iwan Turgieniew
>> Należy tak zorganizować życie, aby każda chwila była ważna. Iwan S. Turgieniew
>> Należy unikać pośpiechu i uprzedzeń, ponieważ nas zaślepiają. Geneviere Rodis-Lewis
>> Należy w imię wielkiej miłości praktykować drobną życzliwość. Henryk Elzenberg
>> Należy wierzyć jedynie temu, cośmy doskonale poznali i w co nie można wątpić. Kartezjusz (właśc. Rene Descartes, 1596-1650)
>> Należy wierzyć w cośkolwiek, choćby we własną niewiarę. Alfred Konar
>> Należy zabiegać o istnienie i działanie wszelkich kanałów komunikatów jako nośników informacji. Janusz Dietrych, System i konstrukcja
>> Należy zawsze i stale odświeżać w pamięci młodych ludzi zasadę: wszystko w miarę! - by móc zawsze ochronić siebie przed przesytem i odrazą. Iwan Turgieniew
>> Nałożyliśmy sobie dobrowolnie pęta na fantazję. Od chwili, kiedy człowiek sam na prawdę zaczął latać, Pegaz musi orać. Karol Irzykowski
>> Nałóg traktowany poważnie, praktykowany z całą świadomością i metodą, kryje w sobie wiele nie dających się zaprzeczyć przyjemności! Michał Choromański (1904-1972)
>> Nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem - słuszne jest, aby nikt nie wzbogacił się z cudzej straty.
>> Nam ita nobis placet - bo tak nam się podoba.
>> Nam numquam tacet - bo nigdy nie zachowuje milczenia.
>> Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet - przecież o twoją sprawę chodzi, gdy pali się dom sąsiada.
>> Namiętna czytelniczka powieści smakuje powieść jak owoc, pochłania ją i - niewiele z niej potem pamięta poza aurą danego dzieła i postaciami bohaterów .

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-