Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137 

>> Nulla poena sine lege - nie ma kary bez przepisu prawa (podstawy prawnej); nie ma kary bez uzasadnienia prawnego.
>> Nulla regula sine exceptione - nie ma reguły bez wyjątku.
>> Nulla res carius constat quam quae precibus empta est - nie ma droższej rzeczy nad kupioną prośbami. Seneka
>> Nulla res est tam nesesaria quam medicina - żadna rzecz nie jest tak potrzebna jak medycyna.
>> Nulla res praestanior est quam scientia - żadna rzecz nie jest znakomitsza od wiedzy.
>> Nulla servitus turpior est quam voluntaria - nie ma niewoli haniebniejszej niźli dobrowolna. Seneka
>> Nulla sine Deo mens bona est - bez Boga żadna myśl nie jest dobra. Seneka
>> Nulla sors longa est, dolor et voluptas invicem cedunt - nie ma nic stałego, cierpienie i przyjemność następują kolejno po sobie.
>> Nulla terra melior est quam patria - nie masz ziemi lepszej nad ojczyznę.
>> Nullam rem natam - (dosł. żadna rzecz narodzona) nic
>> Nullum crimen sine culpa - nie ma przestępstwa bez winy.
>> Nullum crimen sine lege - nie ma przestępstwa bez przepisu prawa, co nie zostało zabronione, jest dozwolone.
>> Nullum crimen sine lege - nie ma zbrodni (przestępstwa) bez uzasadnienia prawnego (podstawy prawnej). (podstawy prawnej). (podstawy prawnej)
>> Nullum est iam dictum quod non dictum sit prius - nic nie jest powiedziane, co nie byłoby powiedziane wcześniej. Terencjusz
>> Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit - nie było wielkiego geniuszu bez domieszki szaleństwa. Arystoteles
>> Nullum malum est sine aliquo bono - nie ma zła bez jakiegoś dobra. Pliniusz
>> Nullum saeculum magnis ingeniis clausum est - żaden wiek nie jest zamknięty na wielkie talenty. Seneka
>> Nullum sine aucroramento malum est - nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
>> Nullum tributu sine lege - nie ma podatku bez ustawy.
>> Nullus agenti dies longus est - dla pracującego żaden dzień nie jest długi. Seneka

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-