Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137 

>> Non satis est unius opinio - zdanie jednej osoby nie jest wystarczające; nie wystarczy jedna opinia.
>> Non semper erit aestas - nie zawsze będzie lato (przygotuj się na trudniejsze czasy). (przygotuj się na trudniejsze czasy). (przygotuj się na trudniejsze czasy)
>> Non semper Saturnalia erunt - nie zawsze trwać będą Saturnalia (nie co dzień jest święto). (nie co dzień jest święto). (nie co dzień jest święto)
>> Non sequitur - nie wynika (stwierdzenie które jest wynikiem błędnej logiki). (stwierdzenie które jest wynikiem błędnej logiki). (stwierdzenie które jest wynikiem błędnej logiki)
>> Non serviam - nie będę służyć.
>> Non sum qualis eram - nie jestem już, jakim byłem.
>> Non tam bene cum rebus humanis agitur, ut meliora pluribus placeant - sprawy ludzkie nie idą aż tak dobrze, żeby się podobało większości to, co lepsze.
>> Non tam praeclarum est scire latine quam turpe nescire - nie tylko chwalebnie jest znać łacinę, co haniebnie jest jej nie znać; znać łacinę nie jest tak chwalebnym, jak haniebnym jest jej nie znać. Cycero
>> Non tanti est unus opinio - nie dość jest opinii jednego.
>> Non tibi spiro - żyję nie dla ciebie; nie dla twojej przyjemności.
>> Non vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum - nie szata zdobi człowieka, lecz człowiek szatę.
>> Non vitae, sed scholae discimus - niestety nie uczymy się dla życia, ale dla szkoły. Seneka Młodszy
>> Non vivere, sed valere vitan - nie żyć, ale znaczyć w życiu.
>> Non, ut edam, vivo sed ut vivam, edo - nie po to żyję, by jeść, lecz po to jem, aby żyć.
>> Normalność jest linoskoczkiem nad otchłanią anormalności. Witold Gombrowicz
>> Nosce te ipsum! - Poznaj siebie samego
>> Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.
>> Nostro periculo - na nasze ryzyko.
>> Nostrum est iudicare secundum allegata et probata - powinniśmy sądzić zgodnie z przedłożonymi i pewnymi (dowodami). (dowodami). (dowodami)
>> Nota bene (skrót: n.b). - (dosł. zauważ dobrze) zwróć uwagę

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-