Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137 

>> Non liquet - nic stąd nie wynika.
>> Non mihi solum - nie tylko dla siebie.
>> Non mortem timemus, sed cogitationem mortis - nie śmierci się boimy, lecz myśli o śmierci. Seneka
>> Non multa, sed multum - nie dużo, ale gruntownie (umieć). (umieć). (umieć)
>> Non nova, sed novae - nie nowa rzecz, ale w nowy sposób przedstawiona; nie jest to rzecz nowa, ale w nowy sposób podana.
>> Non numeranda, sed ponderanda sunt argumenta - argumenty należy oceniać nie wedle ich liczby, ale wagi.
>> Non obstante veredicto - nie przyjmując wyroku; wniosek o ponowne rozpatrzenie wyroku ponieważ wyrok jest nielogiczny.
>> Non omne licitum honestum est - nie wszystko, co dozwolone, jest godziwe.
>> Non omne, quod licet, honestum est - nie wszystko, co dozwolone, jest godziwe (uczciwe). (uczciwe). (uczciwe)
>> Non omnes eadem mirantur amantque - nie wszyscy to samo podziwiają i kochają. Horacy
>> Non omnes possumus omnia - nie wszyscy możemy wszystko. Wergiliusz
>> Non omnibus eadem placent, nec conveniunt quidem - jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził.
>> Non omnie, quod nitet aurum est - nie wszystko złoto, co się świeci.
>> Non omnis moria - nie wszystek (cały) umrę (żyć będę w swej twórczości). Horacy
>> Non omnis vox iudicis iudicati continet auctoritatem - nie każda wypowiedź sędziego ma moc wyroku.
>> Non plus ultra - nic nadto; nic poza tym; ani kroku dalej; szczyt doskonałości (rzecz nieprześcigniona). (rzecz nieprześcigniona). (rzecz nieprześcigniona)
>> Non possumus - nie możemy (nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli). (nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli). (nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli)
>> Non progredi est regredi - nie czynić postępów (nie iść do przodu) to cofać się.
>> Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est - nie ten jest ubogi, kto mało ma, ale ten, kto chce mieć więcej; Seneka.
>> Non quo sed quo modo - nie ważne dokąd, ale ważne w jaki sposób.

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-