Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137 

>> Non compos mentis - niespełna rozumu; nie przy zdrowych zmysłach.
>> Non deese patriae - nie opuść ojczyzny.
>> Non dictis, sed factis - nie słowami, ale czynami.
>> Non egent qui sani sunt medico, sed qui male habent - nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.
>> Non enim paranda nobis solum, sed fruenda sapienda sapientia est - nie tylko powinniśmy zdobywać mądrość, lecz także z niej korzystać.
>> Non ens - coś, co nie istnieje.
>> Non erat his locus - to nie było (właściwe) miejsce; to było nie w porę, w niestosownym czasie (powiedziane, zrobione); dygresja nie na miejscu.
>> Non est ad astra mollis e terris via - nie ma łatwej drogi z ziemi do gwiazd. Seneka
>> Non est beatus, esse se qui non putat - nie jest szczęśliwy, kto się za szczęśliwego (za takiego) nie uważa.
>> Non est bonum esse hominem solum - nie jest dobrze człowiekowi być samemu.
>> Non est potestas nisi a Deo. - Wszelka władza pochodzi od Boga. św. Paweł
>> Non est viri timere sudorem - nie przystoi mężczyźnie bać się ciężkiej pracy, nie wypada mężczyźnie obawiać się trudu. Seneka
>> Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat - reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą.
>> Non exemplis, sed legibus iudicandum est - należy orzekać na podstawie ustaw, a nie naśladować wcześniejsze rozstrzygnięcia.
>> Non faciunt equem meliorem aurei freni - złote wędzidła nie czynią konia lepszym.
>> Non fert ullum ictum illaesa felicitas - nieprzerwane powodzenie nie wytrzyma żadnego ciosu. Seneka
>> Non fui, fui, non sum, non curo - nie byłem, byłem, nie ma mnie więc nie dbam o to (napis nagrobny). (napis nagrobny). (napis nagrobny)
>> Non in solo pane vivit homo - nie samym chlebem człowiek żyje.
>> Non licet - nie wolno; nie godzi się.
>> Non licet omnibus adire Corinthum - nie każdemu jest dane odwiedzić Korynt.

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-