Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 

>> Lękliwy stokroć umiera przed śmiercią; / Mężny kosztuje jej tylko raz jeden. Cowards die many tiems before their deaths; / The valiant never taste of death but once. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)
>> L'homme qui medite est un animal deprave. Rousseau
>> Libera matrimonia esse antiquitus placuit - z dawna już postanowiono, że małżeństwa są wolne.
>> Liberae sunt nostrae cogitationes - nasze myśli są wolne. Cyceron
>> Liberalna demokracja to reżim, w którym demokracja poniża wolność zanim ją zdławi. Mikołaj Gomez Davilla
>> Liberał to człowiek, który w czasie dyskusji nie może przyłączyć się do swego własnego poglądu. Robert Frost
>> Liberate tute me ex infernis - chrońcie się przed piekłem.
>> Libertas est potestas faciendi id, quod iure licet - wolność jest to możliwość czynienia tego, co prawnie wolno.
>> Libertas inaestimabilis res est - wolność jest rzeczą bezcenną.
>> Liberte, egalite, fraternite. Wolność, równość, braterstwo. - hasło Wielkiej Rewolucji Francuskiej, także umieszczone w konstytucji 1848r. , figuruje na francuskich budynkach publicznych
>> Liberum veto - dosł. wolne "nie pozwalam"
>> Libri amici, libri magistri - książki przyjaciółmi, książki nauczycielami.
>> Licentia poetica - swoboda poetycka. Seneka
>> Licz się z własnym zdaniem. Leszczyński Jerzy
>> Liczba jest istotą wszystkich rzeczy. Pitagoras
>> Liczba osób w zespole programistycznym ma tendencje wzrastające, niezależnie od ilości pracy. Prawa Murphy'ego
>> Liczba racjonalnych hipotez, które mogą wyjaśnić jakieś zjawisko jest nieskończona. Prawo Persiga
>> Liczebność tłumu bywa zwodniczą miarą ludzkiego ciepła. Jacek Wejroch
>> Liczę się z tym, kto potrafi liczyć czas. Sławomir Wróblewski
>> Liczni są ci, którzy coś czynią, lecz nie wiedzą dlaczego. Mencjusz

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-