Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 

>> Lex non obligat nisi promulgata - ustawa obowiązuje jedynie z chwilą ogłoszenia (promulgacji). (promulgacji). (promulgacji)
>> Lex posterior derogat (legi) priori - ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą.
>> Lex posterior generalis non derogat legi priori (anteriori) speciali - ustawa późniejsza o charakterze ogólnym nie uchyla wcześniejszej ustawy szczególnej.
>> Lex posteriores priores contrarias abrogant - ustawy późniejsze uchylają sprzeczne z nimi ustawy wcześniejsze.
>> Lex primaria derogat legi subsidiariae - ustawa zasadnicza znosi ustawę posiłkową.
>> Lex prospicit, non respicit - prawo przewiduje na przód, a nie wstecz; ustawa działa do przodu, a nie wstecz.
>> Lex retro non agit - prawo nie działa wstecz (nie podlega karze czyn, który nie był jeszcze zabroniony, gdy go popełniono). (nie podlega karze czyn, który nie był jeszcze zabroniony, gdy go popełniono). (nie podlega karze czyn, który nie był jeszcze zabroniony, gdy go popełniono)
>> Lex retro non agit. (Ustawa nie działa wstecz) - zasada prawa rzymskiego
>> Lex severior retro non agit - ustawa surowsza nie działa wstecz.
>> Lex specialis derogat (legi) generali - ustawa szczegółowa znosi ustawę ogólną; prawo specjalne znosi prawo generalne.
>> Lex superior derogat legi interiori - ustawa wyższej rangi uchyla ustawę niższej rangi.
>> Lex talionis - prawo odwetu (zemsty); oko za oko.
>> Lex universa est, quae iubet nasci et mori - powszechne jest prawo, które każe rodzić się i umierać.
>> Leźć bokiem we drzwi, byle do swej chaty. Niezabitowski
>> Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu rożne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu. Tadeusz Rozewicz
>> Leżąc wilk nie tyje. Rysiński
>> Lęk człowieka przed śmiercią jest świadomością grzechu. Lew Tołstoj
>> Lęk nie może istnieć bez nadziei, ani nadzieja bez lęku. Baruch Spinoza (1632-1677)
>> Lęk przed starością i śmiercią stał się obsesją ludzi cywilizacji technicznej. Antoni Kępiński (1918-1972)
>> Lęk przed śmiercią oznacza, że kocha się życie.

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-