Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 

>> Ius ignorantia non excusat - nieznajomość prawa nie usprawiedliwia.
>> Ius primae noctis - prawo pierwszej nocy.
>> Ius publicum privatorum pactis mutari non potest - prawo publiczne nie może być zmieniane umowami (osób) prywatnych.
>> Iusiurandum patri datum usque ad hanc diem ita servavi - przysięgę złożoną ojcu aż po dzień dzisiejszy tak zachowałem. Hanibal
>> Iustitia civitatis fundamentum - sprawiedliwość fundamentem (podwaliną) państwa.
>> Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi - sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą zagwarantowania każdemu jego prawa.
>> Iustitia fundamentum regnorum - sprawiedliwość jest podstawą rządów (panowania). (panowania). (panowania)
>> Iustitia non debet claudicare - wymiar sprawiedliwości nie powinien niedomagać.
>> Iustitia non novit patrem nec matrem, solam veritatem spectat - sprawiedliwość nie zna ojca ani matki, ma wzgląd jedynie na prawdę.
>> Iustitia omnibus - sprawiedliwość dla wszystkich.
>> Iustitiam colere debemus - powinniśmy pielęgnować (czcić) sprawiedliwość.
>> Iustitias vestras iudicabo - sprawiedliwość waszą sądzić będą; osądzę waszą sprawiedliwość.
>> Izoluj się od tłumu, pospolitości i nieładu.
>> Izraelowi, bratu starszemu, uszanowanie, braterstwo, pomoc. Adam Mickiewicz (1798 - 1855)

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-