Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 

>> Iść całe życie konsekwentnie do celu można tylko wtedy, gdy on się stale odsuwa. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
>> Iść przez życie, tak jak uczniowie z Emaus, z tym trzecim pomiędzy nami, który nadaje boską wartość całemu naszemu działaniu. Chiara Lubich
>> Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem - i tak - wiecznie - aż do końca. Joseph Conrad, właśc. Teodor Józef Konrad Korzeniowski (1857-1924)
>> Iść zbyt daleko nie jest lepsze niż nie dojść dość daleko. Konfucjusz
>> It is easy to bear the misfortunes of neighbours - łatwo jest znosić nieszczęścia sąsiadów.
>> It is never too late to mend - nigdy nie jest za późno na poprawę.
>> It isn't much good having anything exciting, if you can't share it with somebody.It's so much more friendly with two. Winnie-the-Pooh
>> It takes two to make a quarrel - do kłótni trzeba dwojga.
>> Ita vero - zatem prawdą (jest); rzeczywiście.
>> Ite, missa est - idźcie, ofiara spełniona.
>> Iucundi acti labores - miłe są trudy zakończone; przyjemnie wspominać trudne chwile. Cyceron
>> Iucundi peracti labores - miła jest praca skończona; miłe przeszłe trudy. Cyceron
>> Iudex est lex loquens - sędzia jest mówiącym prawem.
>> Iunctis viribus - wspólnymi siłami.
>> Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur - praw nie ustanawia się dla poszczególnych osób, lecz dla ogółu.
>> Iurare in verba magistri - (dosł. przysięgać na słowa nauczyciela) ślepo wierzyć;uznawać autorytet nauczyciela za argument ostateczny. Horacy
>> Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere - oto są nakazy prawa: żyć uczciwie, drugiego nie krzywdzić, każdemu oddać to, co mu się należy.
>> Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia - nauka prawa jest znajomością spraw boskich i ludzkich oraz wiedzą o tym, co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe (co dobre i słuszne). (co dobre i słuszne). (co dobre i słuszne)
>> Ius civile vigilantibus scriptum est - prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych.
>> Ius est ars boni et aequi - prawo jest sztuką dobra i sprawiedliwości.

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-