Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 

>> In pari causa possessor potior haberi debet - w równym położeniu za lepszego należy uznać posiadacza.
>> In partibus infidelium - w kraju niewiernych.
>> In perpetuam rei memoriam - na wieczną rzeczy pamiątkę.
>> In perpetuum - na zawsze.
>> In principio creavit Deus coelum et terram - na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
>> In principio erat Verbum - na początku było Słowo.
>> In propria causa nemo iudex - nie można być sędzią we własnej sprawie.
>> In rerum natura - w naturze rzeczy.
>> In saecula saeculorum - na wieki wieków.
>> in saeculo - na zawsze.
>> In salvo - w zbawieniu; w bezpieczeństwie.
>> In silvam ligna ferre - znosić drewno do lasu. Horacy
>> In silvam non ligna feras - nie znoś drew do lasu. Horacy
>> In situ - w (pierwotnym) położeniu; miejscu.
>> In spe - (dosł. w nadziei) w przyszłości; o czymś co jest spodziewane
>> In statu nascendi - (dosł. w stanie rodzenia się) w fazie początkowej
>> In summo gradu - w najwyższym stopniu.
>> In terrorem - jako ostrzeżenie.
>> In testamentis plenius voluntates testantium interpretamur - wykładnia testamentów opiera się na wnikliwym badaniu woli testatorów.
>> In this age when it is said of a man "he knows to live" it may be implied he is not very honest. (Kiedy w dzisiejszych czasach mówi się o kimś, że "umie żyć", można z tego wnioskować, że nie jest zbyt uczciwy). (Kiedy w dzisiejszych czasach mówi się o kimś, że "umie żyć", można z tego wnioskować,

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-