Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 

>> In labore virtus et vita - w pracy cnota (męstwo) i życie.
>> In lacte matris praebibere - wyssać z mlekiem matki. św. Augustyn
>> In legibus fundamentum rei publicae - fundament republiki tkwi w ustawach.
>> In legibus magis simplicitas quam difficultas placet - w prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
>> In libris libertas - w książkach wolność.
>> In loco - w miejscu; na miejscu.
>> In loco delictin - na miejscu zbrodni.
>> In loco parentis - na miejscu rodziców (termin prawniczy oznaczający podjęcie odpowiedzialności i władzy rodzicielskiej). (termin prawniczy oznaczający podjęcie odpowiedzialności i władzy rodzicielskiej). (termin prawniczy oznaczający podjęcie odpowiedzialności i władzy rodzicielskiej)
>> In magnis et voluisse sat est - w rzeczach wielkich wystarczy chcieć. Propercjusz
>> In maiore minus inest - w większym tkwi też mniej.
>> In manus tuas commendo spiritum meum - w ręce twe składam ducha mego.
>> In media res - w środku rzeczy. (wg Horacego technika literacka polegająca na rozpoczynaniu opowiadania od środka fabuły). (wg Horacego technika literacka polegająca na rozpoczynaniu opowiadania od środka fabuły)
>> In medio stat veritas - prawda leży pośodku.
>> In medio tutissimus ibis - w środku rzeczy będziesz najbezpieczniejszy. Owidiusz
>> In memoriam - w pamięci; na pamiątkę; dla uczczenia pamięci zmarłego.
>> In merito - w rzeczy samej.
>> In nuce - w skorupce orzecha; w skrócie.
>> In omnibus quidem, maxime tamen in iure aequitas spectanda sit - we wszystkim, szczególnie jednak w prawie, należy mieć na względzie (zasady) słuszności.
>> In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo cum libro - wszędzie spokoju szukałem i nie znalazłem nigdzie, jak tylko w kątku z książką.
>> In pari causa melior est conditio possidentis - w jednakowej sytuacji lepsza jest pozycja posiadacza.

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-