Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 

>> In conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectare placuit - przyjęto, że w umowach należy uwzględniać raczej wolę stron umawiających się niż słowa (formalne). (formalne). (formalne)
>> In criminalibus probationes debent esse luce clariores - w sprawach karnych dowody powinny być jaśniejsze od światła.
>> In criminalibus voluntas pro facto reputabiteru. - w sprawach karnych zamiar będzie uważany za czyn
>> In divisa est causa pignoris - sprawa zastawu jest niepodzielna.
>> In dubio contra fiscum - w razie wątpliwości (należy orzec) na niekorzyść skarbu państwa.
>> In dubio pro reo - w wypadku wątpliwym należy wyrokować na korzyść oskarżonego; wątpliwości przemawiają za oskarżonym.
>> In duplo - w dwóch (kopiach). (kopiach). (kopiach)
>> In eodem prato bos herbam quaerit, canis leporem, ciconia lacertam - na tej samej łące wół szuka trawy, pies zająca, a bocian jaszczurki (z jednej książki każdy wybiera to, co go najbardziej interesuje). Seneka, Listy moralne). (z jednej książki każdy wybiera to, co go najbardziej interesuje). Seneka, Listy moralne)
>> In extenso - w długiej (formie); w całej rozciągłości; w pełni; bez skrótów.
>> In fidem - do wiary; do potwierdzenia czegoś.
>> In fine (skrót: i. f). - w końcu
>> In flagrante delicto - (dosł. w płonącej zbrodni) na gorącym uczynku
>> In flagranti - na gorącym.
>> In flagranti (crimine comprehensi) - na gorącym uczynku; przyłapanie kogoś w chwili popełniania przestępstwa.
>> In flammam flammas, in mare fundis aquas - ogień podsycasz ogniem, do morza wlewasz wodę.
>> In flore - w kwiecie; w okresie kwitnienia.
>> In foro - na forum; w sądzie.
>> In hoc signo vinces - pod tym znakiem zwyciężysz.
>> In illo tempore - w owym czasie.
>> In labore victus et vita - w pracy odwaga jest życiem.

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-