Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

>> Hojność polega nie tyle na tym, aby dawać dużo, co na tym, aby dawać w odpowiedniej chwili. JEAN de la Bruyere (1645-96)
>> Hołdem dla artysty jest, gdy go okradają. Georges Braque
>> Hominem non odi, sed eius vitia - nie człowieka nienawidzę, lecz jego błędów.
>> Hominem quero - szukam człowieka. Diogenes
>> Hominem te (esse) memento - pamiętaj, że jesteś (tylko) człowiekiem.
>> Homines potius oculis quam auribus credunt - ludność wierzy raczej oczom niż uszom.
>> Homines quod volunt credunt - ludzie wierzą w to w co chcą wierzyć.
>> Homines soli animalium non sitientes, bibimus - my ludzie jedyni ze stworzeń nie pragnąc, pijemy.
>> Hominis est errare, insipientis in errore perseverare - rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców jest trwać w błędzie.
>> Hominum causa omne ius constitutum sit - wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka.
>> Homo doctus in se semper divitias habet - człowiek wykształcony swoje bogactwo ma zawsze ze sobą; człowiek uczony ma zawsze przy sobie swe bogactwo.
>> Homo est animal sociale - człowiek jest zwierzęciem politycznym (społecznym, towarzystkim); człowiek jest istotą społeczną. Arystoteles
>> Homo faber - człowiek wytwórca.
>> Homo homi lupus est. Przysłowie rzymskie
>> Homo homini consulere debet - człowiek człowiekowi powinien pomagać.
>> Homo homini deus, homo homini lupus, homo homini homo - człowiek człowiekowi bogiem,człowiek człowiekowi wilkiem, człowiek człowiekowi człowiekiem. Plaut
>> Homo homini lupus est - człowiek człowiekowi jest wilkiem. Plaut
>> Homo homini mei meus non est - wasal mego wasala nie jest moim wasalem.
>> Homo improbus beatus non est - człowiek nieuczciwy nie jest szczęśliwy.
>> Homo insipiens - człowiek głupi.

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-