Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

>> Heu me miserum! - O, ja nieszczęśliwy
>> Heureka! - Znalazłem
>> Heureka! (Eureka! ) Archimedes z Syrakuz (ok. 287 - 212 p. n. e)
>> Hi mihi doctores semper placuere docenda qui faciunt plus, quam qui facienda docent - ci mi się nauczyciele podobali w uczeniu, którzy raczej czynią niż uczą rzeczy już uczynionych.
>> Hic esse et illic simul non possumn - nie mogę być tu i tam jednocześnie.
>> Hic est depositus - tutaj został złożony.
>> Hic et nunc - tu i teraz.
>> Hic haeret aqua - tu zatrzymała się woda (w tym cała trudność). (w tym cała trudność). (w tym cała trudność)
>> Hic iacet - tutaj leży (spoczywa); napis na nagrobkach.
>> Hic iacet lepus - tu leży zając (w tym cała trudność). (w tym cała trudność). (w tym cała trudność)
>> Hic Rhodus, hic salta! - Tu Rodos (wyspa), tu skacz! (zamiast gadać o skakaniu); Pokaż co umiesz, zaryzykuj
>> Hic sepultus - tutaj jest pochowany; napis na nagrobkach.
>> Hic spinas colligit, ille rosas - ten zbiera kolce, a tamten róże.
>> Hic sunt leones - tutaj są (przebywają) lwy (oznaczenie nieznanego terytorium na starych map); nieznane.
>> Hic Vivi taceant. Hic mortui loguuntur - tu żywi niech milczą. Tu przemawiają zmarli
>> Hic vivimus ambitiosa paupertate omnes - tu żyjemy wszyscy w dumnym ubóstwie. Juwenalis
>> Hipochondryk to osoba, która chce mieć bóle i sama je leczyć.
>> Hipokryzja to wstydliwość łajdaka. Demostenes
>> Hipoteka: Często teka zadłużeń wielkości hipopotama. Jokiel E
>> Historia - zbiór faktów, które nie musiały zajść. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-