Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

>> Fabula docet - bajka uczy (oto morał tej bajki). (oto morał tej bajki). (oto morał tej bajki)
>> Fabulis non expletur venter - bajkami żołądka nie napełnisz.
>> Fac et extusa - najpierw zrób, potem usprawiedliwiaj się.
>> Fac et spera - działaj i miej nadzieję.
>> Fac fideli sis fidelis - bądź wierny temu, kto wierny tobie.
>> Fac simile - zrób podobnie.
>> Fac te ipse felicem - uczyń sam siebie szczęśliwym.
>> Facil(e) omnes, cum valemus, recta consili(a) aegrotis damus - my wszyscy, kiedy jesteśmy zdrowi, łatwo dajemy dobre rady chorym.
>> Facile dictu, difficile factu - łatwo powiedzieć, trudniej zrobić.
>> Facile est enim tenores adhuc animos componere, difficulter reciduntur vitia, quae nobiscum creverunt - łatwo bowiem kształtować jeszcze młode dusze, trudno natomiast ukrócić wady, które urosły wraz z nami.
>> Facile remedium est ubertatis - (dosł. z nadmiarem łatwo sobie poradzić) od przybytku głowa nie boli
>> Facilius camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum coelorum - łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi wejść do królestwa niebieskiego.
>> Facilius est multa facere quam diu - łatwiej czynić więcej (rzeczy), niż (jedną) dłużej. Kwintylian
>> Facilius oppresseris quam revocaveris (ingenia studiaque) - (talenta i nauki) łatwiej można stłumić, niż do życia przywrócić.
>> Facilius per partes in congitionem totius adducimur - łatwiej nas doprowadzić do zrozumienia całości kawałek po kawałku. Seneka
>> Facito aliquid operis, ut te semper diabolus inveniat occupatum - rób coś, aby cię zawsze diabeł zastał zajętym. św. Hieronim
>> Facta dificiliora quam verba - czyny trudniejsze niźli słowa.
>> Facta est grando et ignis - powstał grad i ogień.
>> Facta loquuntur - (dosł. fakty krzyczą) fakty mówią same za siebie
>> Facta non praesumuntur, sed probantur - okoliczności faktycznych nie domniemywa się, lecz udowadnia (wymagają udowodnienia). (wymagają udowodnienia). (wymagają udowodnienia)

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-