Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8 

>> Exeunt omnes - wszyscy wychodzą.
>> Exit - wychodzi (używane w didaskalach do sztuki teatralnej). (używane w didaskalach do sztuki teatralnej). (używane w didaskalach do sztuki teatralnej)
>> Exitus acta probat - wynik mierzy czyny; cel uświęca środki. Owidiusz
>> Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor - niech z naszych kości narodzi się mściciel. Wergiliusz
>> Expedit (enim) rei publicae, ne quis re sua male utatur - w interesie państwa leży, by nikt nie używał źle swojej rzeczy.
>> Experientia docet stultos - doświadczenie uczy głupców.
>> Experientia optima magistra est - doświadczenie jest najlepszym nauczycielem.
>> Experimentum crucis - krytyczne doświadczenie; decydujący test teorii naukowej.
>> Experto credite - wierzcie doświadczonemu; wierzcie temu, który sam doświadczył; temu, kto doświadczył na własnej skórze. Wergiliusz
>> Explicite - jawnie; wyraźnie; bez ogródek.
>> Exsecutio iuris non habet iniuriam - wykonywanie prawa nie jest bezprawiem.
>> Extremis malis extrema remedia - na krańcowe zło krańcowe środki.

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-