Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawieraj±cej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 

>> Diabeł jest optymist±, o ile s±dzi, że można ludzi uczynić gorszymi. Karl Kraus (1874-1936)
>> Diabeł ma więcej niż dwunastu apostołów. . Przysłowie szwedzkie
>> Diabeł nie ¶pi z byle kim. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
>> Diabeł nie ¶pi, ale bogowie też. .
>> Diabeł nigdy nie przychodzi z przodu. Escriva de Balaguer
>> Diabeł wie wszystko, nie wie tylko gdzie kobiety ostrza swoje noże. przysłowie bułgarskie
>> Diabeł: wielki, czarny znak zapytania. Napierski Stefan
>> Diabłu ¶więcona woda nie pomoże. Przysłowie ludowe
>> Diabły i inne złe duchy zostały przez Boga stworzone jako dobre z natury, ale same siebie zrobiły złymi. IV Sobór Lateraneński
>> Dialog półinteligentów równa się monologowi ćwierćinteligenta. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
>> Diamond cuts diamond - trafiła kosa na kamień.
>> Dicere non est facere - mówić nie znaczy czynić, mówienie nie jest czynem.
>> Dictum sapienti sat (est) - powiedziane m±dremu wystarczy; m±dremu starczy słowo; m±drej głowie do¶ć dwie słowie.
>> Dictum, factum - (dosł. słowo, fakt) słowo się rzekło; powiedziane
>> Diem perdidi - straciłem dzień (bo nie uczyniłem nic dobrego). Svetonius
>> Diem perdidi - zmarnowałem dzień. Tytus
>> Dies a media nocte incipit et sequentis noctis media parte finitur - dzień mierzy się od północy do północy następnej.
>> Dies a quo non computatur in termino - pocz±tku terminu nie wlicza się do terminu.
>> Dies coeptus pro completo habetur - dzień rozpoczęty uważa się za pełny (przy odliczaniu terminów). (przy odliczaniu terminów). (przy odliczaniu terminów)
>> Dies diem doces - dzień uczy dzień.

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-