Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 

>> Dies interpellat pro homine - termin upomina się w imieniu człowieka.
>> Dies irae - dzień gniewu. Sofoniasz
>> Dies non interpellat pro homine - termin nie wzywa za człowieka (sam upływ terminu bez wezwania dłużnika nie powoduje powstania zwłoki dłużnika). (sam upływ terminu bez wezwania dłużnika nie powoduje powstania zwłoki dłużnika). (sam upływ terminu bez wezwania dłużnika nie powoduje powstania zwłoki dłużnika)
>> Difficile est satiram non scribere - ciężko (trudno) nie pisać satyry. Juwenalis
>> Difficile est tenere quae acceperis nisi exerceas - ciężko zachować to, czego się nauczyłeś, bez ćwiczenia. Pliniusz Młodszy
>> Difficilis in otio quies - bezczynność nie daje odpoczynku.
>> Diligenter fines mandati custodiendi sunt - powinno się starannie przestrzegać granic umocowania.
>> Diligentia auget opulentiam - pilność powiększa bogactwo.
>> Diligentia comparat divitias - pilność zestawia bogactwa. Cyceron
>> Diligentia ditat - pilność wzbogaca.
>> Diligentia maximum etiam mediocris ingeni subsidium - pilność jest największą pomocą nawet dla przeciętnej inteligencji. Seneka
>> Diligere ex toto corde, et in tota anima - miłować z całego serca i z całej duszy.
>> Diligite inimicos vestros - miłujcie nieprzyjaciół waszych.
>> Dimidium facti, qui coepit, habet - połowy dokonał, kto zaczął. Horacy
>> Diogenis dolium - beczka Diogenesa.
>> Dira necessitas - okrutna konieczność.
>> Dis aliter visum est - bogowie zdecydowali inaczej; inna jest wola bogów (trzeba pogodzić się z losem). Publilius Syrius
>> Disce puer - ucz się chłopcze.
>> Disce, puer, Latine ego te faciam mościpanie - ucz się chłopcze łaciny, a ja zrobię cię panem. Stefan Batory
>> Disce, sed a doctis disce! - Ucz się, lecz od uczonych się ucz

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-