Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 

>> A nic nie jest źle, co jest zgodne z natura. Marek Aureliusz (Marcus Aurelius Antoninus, 121 - 180)
>> A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. Księga Nehemiasza 8,10
>> A niebo zostawmy im - Aniołom oraz wróblom. Heinrich Heine (1797-1856)
>> A niechaj narodowie wżdy postronni znają Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają! Mikołaj Rej (1505 - 1569)
>> A nullo diligitur, qui neminem diligit - kto nikogo nie kocha, przez nikogo nie jest kochany.
>> A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. Mt 6,28
>> A ona się jednak porusza! Galileusz
>> A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili. Łk 9,36
>> A pactis privatorum publico iuri non derogatur - prywatne umowy nie mogą zmieniać prawa publicznego.
>> A pedibus usque ad caput - od stóp do głów.
>> A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi, całe swe mienie wydała na lekarzy, a żaden nie mógł jej uleczyć. Łk 8,43
>> A polski Salomon pełne wylał. Szargan Michał
>> A pomnij, że jest prawo, co Bóg postanowił. Że każdy zda mu liczbę z próżnych słów, co mówił. Antoni Edward Odyniec
>> A posse ad esse - od możliwości do rzeczywistości.
>> A posteriori - od późniejszego (obserwacja); z doświadczenia; po zapoznaniu się z faktami.
>> A priori - od wcześniejszego (założenie); z góry; niezależnie od faktów.
>> A priori assumptione - założenie o prawdziwości czegoś bez dowodu.
>> A przecież wtedy (podczas rewolucji) ton nadawały miernoty, a nie porządni ludzie. Borys Pasternak
>> A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out. Walter Winchell (1879 - 1972)
>> A sami byli dla siebie większym ciężarem niż ciemność. Mdr 17,20

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

-|-