Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 

>> Ardua prima via est - pierwsza droga jest trudna (stroma); początki są (zawsze) trudne.
>> Argi oculus - oko Argusa (czujne, baczne). (czujne, baczne). (czujne, baczne)
>> Argument kija. (Argumentum a baculo). (Argumentum a baculo)
>> Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt - argumentów (dowodów) nie należy liczyć, lecz ważyć.
>> Argumenti causa - dla dowodu.
>> Argumentów nie należy liczyć, lecz ważyć. Cyceron (Cicero Marcus Tullius, 106-43 p. n. e)
>> Argumentum baculinum - argument kija.
>> Ariadnes filum - nić Ariadny.
>> Aristoteles non semper Aristoteles - Arystoteles nie zawsze jest Arystotelesem (nawet mędrzec może się mylić). (nawet mędrzec może się mylić). (nawet mędrzec może się mylić)
>> Arma virumque cano - opiewam oręż i męża. Wergiliusz
>> Armaty czynią nas silnymi, masło tylko tłustymi. Hermann Goering (1893-1946)
>> Armia szwajcarska bojowo nie została sprawdzona, dlatego nadaje się na materiał do legendy. Max Frisch (1911-1991)
>> Ars amandi - Sztuka kochania. Owidiusz (Publius Ovidius Naso, 43 p. n. e. -17 lub 18 n. e)
>> Ars est celare artem - sztuką jest ukrycie (wysiłków) sztuki. Owidiusz
>> Ars est philosophia vitae - filozofia jest sztuką życia.
>> Ars homo additus naturae - sztuka to człowiek dodany do natury.
>> Ars longa, vita brevis - sztuka długa, życie krótkie.
>> Ars sine scientia nihil est - sztuka bez nauki (techniki, umiejętności) jest niczym.
>> Arte et Marte! - Sztuką i orężem
>> Artificem commendat opus - dzieło wychwala twórcę, dzieło tworzy (poleca, zapowiada) mistrza.

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-