Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 

>> Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem - zmienna jest wola testatora aż do śmierci.
>> Amerykanie są narodem, który zbudzić można jedynie trzykrotnym kopaniem w drzwi; ale potem już nie mogą zasnąć. Aldous Leonard Huxley (1894-1963)
>> Amerykanki oczekują od swoich mężów tak doskonałych zalet, jakich Angielki spodziewają się tylko u swych lokajów. William Somerset Maugham
>> Amici mores noveris, non oderis - poznaj obyczaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści.
>> Amici, diem perdidi - przyjaciele, straciłem dzień (nie zrobiłem nic dobrego). (nie zrobiłem nic dobrego). (nie zrobiłem nic dobrego)
>> Amicitia est filia naturae - przyjaźń jest córką natury.
>> Amicitia nisi inter pocula contracta plerumque vitrea est - przyjaźń zawarta przy kielichu jest zwykle szklana (krucha). (krucha). (krucha)
>> Amicitiae nostrae memoriam spero semptiternam fore - ufam, że pamięć naszej przyjaźni będzie wieczna. Cyceron
>> Amico amicus sum, inimico inimicus - dla przyjaciela jestem przyjacielem, dla wroga wrogiem.
>> Amicorum omnia communia - u przyjaciół wszystkie rzeczy są wspólne; u przyjaciół wszystko jest wspólne. Pitagoras
>> Amicum proba, probatum ama - przyjaciela wypróbuj, wypróbowanego kochaj.
>> Amicus certus in re incerta cernitur - pewnego przyjaciela poznasz w sytuacji niepewnej. (prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie). przyjaciel pewny w rzeczy niepewnej jest poznawany) prawdziwego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji; prawdziwego przyjaciela (prawdziwych przyjaciół) poznaje się w biedzie
>> Amicus curiae - przyjaciel sądu; doradca; wpływowa osoba działająca na rzecz sądu.
>> Amicus est tamquam alter idem - przyjaciel jest jakby drugim mną. Cyceron
>> Amicus optima vitae possessio - przyjaciel to największy skarb w życiu.
>> Amicus Plato, (amicus Socrates,) sed magis amica veritas - Platon mi przyjacielem, (Sokrates mi przyjacielem,) ale prawda większą przyjaciółką. Arystoteles
>> Amicus rara avis est - przyjaciel to (jak) biały kruk (rzadko się przydarza). (rzadko się przydarza). (rzadko się przydarza)
>> Amicus res secundae parant, res adversae prabant - rzeczy pomyślne przyjaciół przyciągają, niepomyślne ich sprawdzają.
>> Amicus verus est rara avis - prawdziwy przyjaciel jest rzadkim ptakiem (białym krukiem). (białym krukiem). (białym krukiem)
>> Amicus vitae medicamentum - przyjaciel jest lekarstwem życia. Cyceron

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

-|-