Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 

>> Alimenty: podatek konsumpcyjny. Miszewski Mieczysław
>> Aliquando bonum dormitat Homerus - czasem zdrzemnie się i dobry Homer. Horacy
>> Alis volat propiis - leci na własnych skrzydłach.
>> Alit aemulatio ingenia - współzawodnictwo podsyca talenty (umacnia uzdolnienia). (umacnia uzdolnienia). (umacnia uzdolnienia)
>> Aliter cum tyranno, aliter cum amico vivitur - inaczej żyje się z tyranem, inaczej z przyjacielem.
>> Alitur vitium vivitque tegendo - wada żywi się i wzrasta w ukryciu.
>> Aliud est celare, aliud tacere - co innego jest ukryć, co innego przemilczeć.
>> Aliud est facere, aliud est dicere - co innego zrobić, co innego mówić; co innego uczynić, co innego powiedzieć (łatwo mówić, trudniej zrobić). (łatwo mówić, trudniej zrobić). (łatwo mówić, trudniej zrobić)
>> Aliud pro alio invito creditori solvi non potest - nie można wykonać zobowiązania świadcząc bez zgody wierzyciela co innego, niż ustalono.
>> Alkohol i namiętność jednakowo zawracają w głowie. Antoni Regulski
>> Alkohol jest mostem - ale nie drogą. Alexander Sacher-Masoch
>> Alkohol konserwuje wszystko, z wyjątkiem: tajemnic i honoru. Robert Lembke
>> Alkohol nic nie stwarza tylko potęguje. Brandys Kazimierz
>> Alkohol pity w miarę nie szkodzi nawet w dużych ilościach. Przysłowie polskie
>> Alkohol redukuje udrękę pytań związanych z obrazem samego siebie. Antoni Kępiński (1918-1972)
>> Alkoholik moralności: upija się błędami innych. Elias Canetti
>> Alma mater - (dosł. matka karmicielka) synonim akademii lub uniwersytetu
>> Alma mater Iagellonica - dobroczynna matka Jagiellonka.
>> Alter alterum docet - jeden uczy drugiego.
>> Altera pars - druga strona.

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

-|-