Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 

>> Ala ma kota. Marian Falski (1881 - 1974)
>> Albo lapillo notare diem - oznaczać dzień (szczęśliwy) białym kamieniem.
>> Albo nie próbuj albo dokonaj. ( Aut ne tentaris aut perfice). ( Aut ne tentaris aut perfice)
>> Albo śmierć albo zwycięstwo. (Aut mors aut victoria). (Aut mors aut victoria)
>> Albo wesz zwycięży rewolucję, albo rewolucja zwycięży wesz. Włodzimierz Iljicz Lenin (Uljanow, 1870-1924)
>> Albo znajdę drogę, albo ją sobie utoruję. (Aut inveniam viam aut faciam). (Aut inveniam viam aut faciam)
>> Albo znajdziemy drogę, albo ja sami wytyczymy. Hannibal
>> Albowiem nie mogę być wolny, jeśli wszyscy nie są wolni. Sartre
>> Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Flp 2,13
>> Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. 2 Kor 5,7
>> Ale gdy otwieram usta do wyznania, Ciebie już nie ma, tylko słowa gonią, za własnym blaskiem. Zbigniew Jankowski
>> Ale miejcie nadzieję, bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych. Juliusz Słowacki (1809-1849)
>> Ale miłości będzie dosyć. Wszystka miłość zwraca się do miłości, która ją zrodziła. Nawet pamięć nie jest potrzebna dla miłości. Jest kraj żywych i kraj zmarłych, a mostem między nimi jest miłość. I tylko ona przetrwa, tylko ona ma znaczenie. Thornton Wilder
>> Ale najbardziej ja lubię Ciekawość, co z oczu ci tryska. Jan Kasprowicz (1860-1926)
>> Ale najgorzej jest z głupim zgubić, a to się dzieje najczęściej. Karol Irzykowski
>> Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, / Choć macie nowe, doskonalsze wznieść. Adam Asnyk (Jan Stożek, 1838-1897)
>> Ale nim doszedł do ostatniego wiersza, zrozumiał już, że nigdy nie wyjdzie z tego pokoju, gdyż powiedziane było, że miasto zwierciadeł (. . . ) zmiecione będzie przez wiatr i wygnane z pamięci ludzi w chwili, gdy Aureliano Babilonia skończy odcyfrowywać pergaminy, i że wszystko, co w nich spisano, niepowtarzalne jest od wieków i na wieki, bo plemiona skazane na sto lat samotności nie mają już drugiej szansy na ziemi. Paulo Coelho
>> Ale przerwał mi i stając jakby na baczność, upomniał mnie po raz ostatni, pytając, czy wierzę w Boga. Odpowiedziałem, że nie. Usiadł oburzony. Powiedział, że to niemożliwe, że wszyscy ludzie wierzą w Boga, nawet ci, którzy odwracają się od Jego oblicza. Jest tego pewien i gdyby przyszło mu w to kiedyś zwątpić, jego życie nie miałoby sensu. Albert Camus, Obcy
>> Ale są takie krzyże ogromne, gdy kochając za innych się kona / To z nich spada się, jak grona wyborne w Matki Bożej otwarte ramiona. Jan Twardowski (ur. 1915)
>> Ale teraz to się staje, że od kury mądrzejsze jaje. hrabia Aleksander Fredro

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

-|-