Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 

>> Aes alienum - dług.
>> Aes triplex - spiż; serce ze spiżu. Horacy
>> Aetas parentum peior avis tulit nos nequiores, mox daturos progeniem vitiosiorem - po dziadach przyszło pokolenie gorsze ojców, a po nich my bardziej niegodziwi, dający dalej potomstwo zbrodniarzy. Horacy
>> Aetatis suae (skrót: aet., aetat). - wieku; lat
>> Aeternum vale - pożegnanie na zawsze.
>> Affectus punitur licet non sequitur effectus - zamiar jest karalny, chociaż zamierzony skutek nie nastąpił.
>> Affinitatis iure nulla successio promittitur - powinowactwo nie daje podstawy do dziedziczenia ustawowego.
>> Affirmanti incubit probatio, non neganti - ciężar dowodu spoczywa na twierdzącym, a nie na przeczącym.
>> Aforyzm jest małym domkiem z szerokim widokiem. Cossmann P. N
>> Aforyzm jest ostatnim ogniwem długiego łańcucha myśli.
>> Aforyzm świeci i kłamie krótkością. Karol Irzykowski
>> Aforyzm, sentencja są formami Wieczności. Friderich Nietzsche
>> Aforyzm? - Trochę ognia bez płomienia. Zrozumiale, że nikt nie chce się przy nim grzać. Emil Cioran
>> Aforyzmem może się najeść tylko nasycony wiedza. Wróblewski
>> Aforyzmy są dowcipami filozofii.
>> Agamus pingui Minerva (ut aiunt) - działajmy w sposób nieuczony (jak mawiają); po prostu. Cyceron
>> Age quod agis - czyń to, co czynisz.
>> Agenda - tablica do pisania, notatnik.
>> Agendo nemo causam suam facit deteriorem - poprzez wystąpienie ze skargą nikt nie pogarsza swej sprawy.
>> Agens - czynnik kierujący.

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-