Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 

>> Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum - młodość jest czasem uczenia się, lecz żaden wiek nie jest na to za późny.
>> Adversis rerum immersabilis undis - nie tonie pomimo przeciwnych losów. Horacy
>> Adversus solem ne loquitor - nie przemawiaj do słońca; nie trać czasu na rzeczy oczywiste.
>> Adversus stimulum calcitrare - przeciw kosturowi (ościeniowi) wierzgać (głową muru nie przebijesz). (głową muru nie przebijesz). (głową muru nie przebijesz)
>> Advocatorum error litigatoribus non noceat - błąd adwokatów niech nie szkodzi stronom.
>> Advocatus Dei - adwokat Bogu.
>> Advocatus diaboli - adwokat diabła; sprzecistawiający się ogólnemu zdaniu; atakujący słuszną sprawę (ktoś kto broni niepopularnej opinii w imię dyskusji). (ktoś kto broni niepopularnej opinii w imię dyskusji). (ktoś kto broni niepopularnej opinii w imię dyskusji)
>> Adwokat dręczy sakiewkę, lekarz ciało, a teolog - duszę. Cyrano de Bergerac
>> Adwokat, lecz nie rozbójnik. (Advocatus sed non latro). (Advocatus sed non latro)
>> Aegrescit medendo - (pacjent) czuje się gorzej w skutek użytych leków.
>> Aegri somnia - sny chorego (mary, rojenia); męczące sny.
>> Aegroto dum anima est, spes esse dicitur - dopóki chory oddycha, jest nadzieja; mówi się, że dla chorego, póki jest życie, póty jest nadzieja.
>> Aequam memento rebus in arduis servare mentem - pamiętaj zachowywać spokój umysłu w nieszczęściu (tak samo jak w powodzeniu); pomnij zachować umysł niezachwiany pośród złych przygód (w trudnych chwilach). Horacy
>> Aequitas non facit ius, sed iuri auxiliatur - słuszność nie stanowi prawa, lecz prawo wspomaga.
>> Aequitas numquam contravenit legi - słuszność nigdy nie sprzeciwia się prawu.
>> Aequitas sequitur legem - sprawiedliwość idzie za prawem.
>> Aequo pulsat pede - śmierć puka jednako. (do drzwi bogatych i biednych). (do drzwi bogatych i biednych)
>> Aequum est peccatis veniam poscentem reddere rursus - słusznie jest wybaczać winy proszącemu o przebaczenie. Horacy
>> Aequum est, ut quis participavit lucrum, participet et damnum - słuszne jest, by ten kto uczestniczy w zysku, uczestniczył też w stracie.
>> Aerarium - skarb publiczny w starożytnym Rzymie.

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

-|-