Polskie Cytaty : Sentencje : Powiedzenia : Aforyzmy : Mysli : Cytaty >

a b c d e f g h i j k l ł n o ó p r s t u w y z ż

.

Witaj na stronie zawierającej potężny zbiór polskich cytatów posegregowanych alfabetycznie. W bazie znajdziesz ponad 20 tysięcy polskich cytatów . Jest to największa baza polskich cytatów , tak więc zapraszamy do swobodnego korzystania z niej !

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 

>> Acrior est oculorum quam aurium sensus - ostrzejszy jest zmysł wzroku niż słuchu.
>> Acta Apostolorum - Dzieje apostolskie; Nowy Testament.
>> Acta est fabula - sztuka jest zakończona; historia się dokonała; przedstawienie zakończone; opowiadanie (temat) zostało skończone. Oktawian August
>> Acta est fabula (plaudite! ) - sztuka skończona (klaszczcie!)
>> Acta haec res est - stało się (przegrałem). (przegrałem). (przegrałem)
>> Acta martyrum - dzieje męczenników.
>> Acta probant se ipsa - czyny świadczą same za siebie.
>> Acta sanctorum - dzieje (żywoty) świętych.
>> Acti labores iucundi - przyjemnie jest mieć pracę zakończoną (mieć ją za sobą). (mieć ją za sobą). (mieć ją za sobą)
>> Actio personalis moritur cum persona - skarga przeciw konkretnej osobie ginie wraz z osobą.
>> Actiones heredi et in heredem competunt - skargi przysługują dziedzicom i przeciwko dziedzicom.
>> Actiones semel inclusae iudicio salvae permanent - skargi raz wytoczone przed sądem pozostają w mocy.
>> Actioni non natae non praescribitur - nie ulega przedawnieniu skarga, która nie została wniesiona.
>> Activum - strona czynna, działająca, aktywna.
>> Actor rei forum sequitur - powód idzie do sądu (właściwego dla) pozwanego.
>> Actor sequitur forum rei. - dla powoda właściwy jest sąd pozwanego
>> Actor venire debet instructior quam reus - powód powinien przyjść do sądu bardziej przygotowany niż pozwany.
>> Actore non probante reus absolvitur - gdy powód nie udowodni swoich roszczeń, pozwany zostaje zwolniony (od zarzutu). (od zarzutu). (od zarzutu)
>> Actori incumbit probatia - dowód spoczywa na powodzie (osobie); na powodzie ciąży obowiązek uzasadnienia oskarżenia.
>> Actum est de pelle mea - chodziło o moją skórę.

.

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .
stat4u

zdjecia -|- -|-